Logo solar universal group

Gallery

Contact

Sergey Rumyantsev 32, Pleven, Bulgaria

sales@solaruniversalgroup.com

+359888351795
+359885248989

какво предлагаме

Нашите услуги

Услуги

Проучване и анализ

Проектиране

Проектна документация

Монтаж и поддръжка

Проучване и анализ


За да бъде изградена качествена и ефективна фотоволтаична инсталация, се изисква подробно проучване на терена, върху който ще бъдат монтирани соларните панелите.
На базата на анализа ние изготвяме оферта, включваща подходяща за нуждите на клиента фотоволтаична централа – за собствено потребление или комерсиална цел – необходимо време за изпълнение на проекта, подробен доклад за разходите, необходими за цялостно изграждане и пускане в употреба на соларната инсталация, както и предварително изчислени приходи от инвестицията.С помощта на подробния анализ Solar Universal Group Ви дава отговор на най-важния въпрос, а именно: “Струва ли си тази инвестиция?”.

Проектиране

След като планът бива одобрен от клиента, е необходимо да бъде изготвен проект за изграждане на фотоволтаичната инсталация. Тук се включват нашите специалисти с дългогодишен опит в проектирането на соларни паркове.

Те се заемат с подбора на соларните панели, тяхното разпределение, както и с избора на защитна техника. По този начин ние гарантираме високоефективност, сигурност и дългогодишна експлоатация соларната система.

Проектна документация

Когато проектираната фотоволтаична централа е с мощност под 30 кВт (KW), то тя може да бъде изградена без технически проект в урбанизиран район върху вече съществуваща сграда или друга земна площ.

За да бъде получено разрешение за строеж на фотоволтаичната инсталация, трябва да се подаде заявление към общината за строеж със следните документи:

  • виза – иск към общината за издаване на виза за проектиране на фотоволтаичната централа – чл. 147, ал. 1 и ал. 2 на ЗУТ
  • становище от съответното ЕРП – заявление към регионалното ЕРП  за проучване за присъединяване към електроразпределителната мрежа . Тук е необходимо да предоставите допълнително нотариален акт за терена, както и документ за самоличност.
  • становища от инженер – конструктор и електроинженер

След като получите разрешение за строеж от съответната община, се подава заявление за сключване на договор с ЕРП, както и договор за продаване на произведената електроенергия с електроснабдително предприятие (ЕСП). Когато соларната инсталация е вече в експлоатация, е нужно отчитане към АУЕР за произведената електроенергия.

 

Изграждане и поддръжка
Solar Universal Group разполага с едни от най – добрите специалисти в сферата на изграждането на фотоволтаични паркове. Именно заради опита на нашите кадри, ние гарантираме качествено изпълнеие в срока, даден в началната ни оферта.

След пускане в експлоатация е важна както поддръжката на соларната инсталация чрез насрочени технически обслужваня, така и проследяването на нейната ефективност.

Mониторинг система дава възможност да измерваме количеството произведена енергия и оценяваме функционалността на соларната инсталация. При наличие на проблем тя ни позволява бързо да открием източника и да го отстраним във възможно най-кратък период от време.
01

Покривна фотоволтаична
система

02

Наземна фотоволтаична система

Продукти