Logo solar universal group

Gallery

Contact

Sergey Rumyantsev 32, Pleven, Bulgaria

sales@solaruniversalgroup.com

+359888351795
+359885248989

отговори

Често задавани въпроси

FAQ

1.Какви видове соларни системи съществуват?

Мрежови соларни системи - при този вид системи произведената енергия не се съхранява, а бива подадена към консуматорите. Мрежовата соларна система се използва за покриване на собствените нужди, а остатъкът от произведената енергия бива продаден.

Автономни соларни системи - при тези системи се добавя акумулагорен блок, който съхранява произведената енергия.

Хибридни соларни системи - могат да бъдат свързани към вече присъединени обекти към ЕРП.

2.Къде мога да построя фотоволтаична централа?

Фотоволтаична централа може да бъде построена както на покрив, така и на земен терен, независимо от настилката.

3.Какви документи са нужни за изграждане на фотоволтаична инсталация?

Когато проектираната фотоволтаична централа е с мощност под 30 кВт, то тя може да бъде изградена без технически проект в урбанизиран район върху вече съществуваща сграда или друга земна площ. За да бъде получено разрешение за строеж на фотоволтаичната инсталация, трябва да се подаде заявление към общината за строеж със следните документи:

  • виза – иск към общината за издаване на виза за проектиране на фотоволтаичната централа – чл. 147, ал. 1 и ал. 2 на ЗУТ
  • становище от съответното ЕРП – заявление към регионалното ЕРП  за проучване за присъединяване към електроразпределителната мрежа . Тук е необходимо да предоставите допълнително нотариален акт за терена, както и документ за самоличност.
  • становища от инженер – конструктор и електроинженер

След като получите разрешение за строеж от съответната община, се подава заявление за сключване на договор с ЕРП, както и договор за продаване на произведената електроенергия с електроснабдително предприятие (ЕСП). Когато соларната инсталация е вече в експлоатация, е нужно отчитане към АУЕР за произведената електроенергия.

4.Колко време е гаранцията на соларните панели?

Панелите, които Solar Universal Group предлага, имат гаранция 12 години.

5.Мога ли да продавам произведената зелена енергия?

ДА, произведената електроенергия може да бъде продавана. Соларната инсталация може да бъде изградена както изцяло с комерсиална цел , така и за собствена консумация с възможност остатъкът да бъде продаван. 

6.На каква цена бива изкупувана произведената електроенергия?

  • До 5 kWp - 238,07 лв./MWh, при нетно специфично производство 1 348 kWh/kWp
  •  Над 5 kWp до 30 kWp  - 198,27 лв./MWh, при нетно специфично производство 1 348 kWh/kWp.